Периметър Henson 9000

Периметър Henson 9000 Изтегли брошура БРОШУРА

● Бързина и точност

● Гъвкава опция от тестове с цел повишаване на специфичността

● Ефикасност - кратката програма отнема под 60 секунди на око, а пълната ~4 минути на око

● Лесна употреба

● Здрава и надеждна електроника

● Ергономичен дизайн

● Възможност за свързване с EMR база данни

● 26-, 68- и 136-точкови suprathreshold тестови шаблони 

● 10-2, 24-2 и 30-2 threshold тестови шаблони 

● 60° (монокулярно) / 160° (бинокулярно) тестов диапазон

● Интелигентен ZATA threshold с променлив критерий използва данните от предходни тествания на пациента Свързани продукти