YAG Лазер YC-200

● Висока ефективност с помощта на редуцирана мощност (1.6 mJ плазмен праг)

● Предлага усъвършенстван SLT режим, който е много подходящ за третиране на пациенти с откритоъгълна глаукома*

● Прецизен насочващ лъч с много ясно зрително поле, благодарение на подобрения оптичен дизайн и LED-подсветката

● Оптимизирано работно разстояние, което много улеснява и предотвратява умората за оператора

● Парафокално фокусиране на насочващия лъч през контактната леща*

● Уникален джойстик, който позволява смяната на режимите на работа да се случват без да е необходимо операторът да отдръпва поглед от окулярите

● Двойният насочващ лъч предлага превъзходно насочване в 360 °, с цел избягване на помътнели зони от роговицата и по-точно фокусиране

* налично за модела YC-200 S plus

 

Eyetube links:

https://eyetube.net/spotlight/nidek/experience-with-the-yc-200-s-plus-ya...

https://eyetube.net/spotlight/nidek/treating-glaucoma-with-slt-Свързани продукти