Оптичен кохерентен томограф RS-1 Glauvas

Оптичен кохерентен томограф RS-1 Glauvas Изтегли брошура БРОШУРА

● Много високоскоростно сканиране - 250,000 сканa/сек., което значително намалява грешките при фиксация и води до по-високо качество на изображението и подобрен комфорт за пациента

● Безпроблемно опериране и интерпретация на изображенията

● Подобрена AngioScan OCT-ангиография, което допринася за по-широки и ясни изображения и улеснява диагностиката на хориоретиналната микроваскуалрна система 

● B-scan изображението с дълбочина 4.2 мм безпроблемно изобразява сплесканите форми на ретината при миопичните очи

● Автоматично изравняване и намиране на другото око подпомагат значително работата на оператора

● Автоматичен анализ в режим "база данни за глаукома/GCC" при очи с голяма аксиална дължина

● Редуцирани нива на артефакти и грешки, което води до намаляване броя на фалшиво-положителните резултати при глаукомен анализ

● DL-сегментацията позволява по-лесно откриване границите на B-scan изображението, което подобрява качеството на образа при минимални структурни изменения вследствие на лезия или загуба на контраст в изображението

 Свързани продукти