Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

 

Проект и главна цел: (Договор № BG16RFOP002-2.077-1248-C01, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 , Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
 
Бенефициент: ЮНИГЛАС ООД
 
Обща стойност: 150 000.00лв., от които 127 500.00лв.
европейско и  22 500.00лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.02.2021г.
Край: 08.05.2021г.