Периметър Henson 7000

Периметър Henson 7000 Изтегли брошура БРОШУРА

● Бързина и точност

● Гъвкава опция от тестове с цел повишаване на специфичността

● Ефикасност - общо тестово време под 60 секунди на око

● Лесна употреба

● Здрава и надеждна електроника

● Ергономичен дизайн

● Възможност за свързване с EMR база данни

● 26- и 68-точкови suprathreshold тестови шаблони 

 Свързани продукти