Прибор за рефрактивен / роговичен анализ OPD-Scan III

Прибор за рефрактивен / роговичен анализ OPD-Scan III Изтегли брошура БРОШУРА

● Пет прибора в едно на разположение на всеки оператор

● Обобщение от цялостния анализ подпомагащо оптималните клинични решения

● Множество анализи

● Широк диапазон на замерване

● Висока резолюция на топографията, сини дискове на Плачидо

 

Eyetube links:

https://eyetube.net/spotlight/nidek/clinical-utility-of-opd-scan-iii-and...

https://eyetube.net/spotlight/nidek/discusses-the-benefits-of-utilizing-...

https://crstodayeurope.com/articles/2015-jul/highlights-of-the-opd-scan-...

https://retinatoday.com/issues/2019-july-aug-insert2

https://crstodayeurope.com/articles/2019-sept/opd-scan-iii-powerful-info...Свързани продукти