Оптичен кохерентен томограф RS-3000 Advance 2

Оптичен кохерентен томограф RS-3000 Advance 2 Изтегли брошура БРОШУРА

● Високоскоростно сканиране (85,000 сканирания/сек; 3D изображение за 1,2 сек.)

● Висококачествени OCT изображение на фундуса

● 6-пластова сегментация на ретината с възможност за анализ и на преден очен сегмент

● База данни за глаукома и GCC анализ

● Автоматично функция за проследяване на фундуса HD-tracing

● HD проследяване за прецизно осредняване от максимум 120 изображения

● Широко поле на сканиране 12 x 12 мм и нормативна база данни 9 x 9 mm

● Възможност за избор на по-бързo сканиране или по-висока разделителна способност

● Мултифункционална follow-up функция, позволяваща паралелното сравняване на предходното и настоящото състояние на един и същи пациент

● Модул за OCT-ангиография*

*опция

 

Eyetube links:

https://eyetube.net/spotlight/nidek/oct-angiography-for-the-quantitative...

https://www.nidek-intl.com/archives/004/201902/5c763ea7a8890.pdf

https://retinatoday.com/issues/2019-mar-insert3

https://retinatoday.com/pdfs/1116RT_Cover_Nagpal.pdf

https://retinatoday.com/articles/2019-apr/correlation-of-oct-angiography...

 Свързани продукти