Прибор за рефрактивен / роговичен анализ OPD-Scan III

Прибор за рефрактивен / роговичен анализ OPD-Scan III Изтегли брошура БРОШУРА

● Пет прибора в едно на разположение на всеки оператор

● Обобщение от цялостния анализ подпомагащо оптималните клинични решения

● Множество анализи

● Широк диапазон на замерване

● Висока резолюция на топографията, сини дискове на ПлачидоСвързани продукти