Оптичен биометър AL-Scan/AL-Scan M – спечелил престижната награда “red dot design award“ за 2012 г.

Оптичен биометър AL-Scan/AL-Scan M – спечелил престижната награда “red dot design award“ за 2012 г. Изтегли брошура БРОШУРА

● Автоматично проследяване и измерване на следните параметри: аксиална дължина на окото, радиус на кривина на роговицата, дебелина на роговицата, диаметър на зеницата и др. в рамките на 10 секунди

● Показване формата на лещата в напречно сечение, формата на зеницата и отразените от роговицата светлинни пръстени, което улеснява и подобрява наблюдаването на преден очен сегмент, определянето напредналостта на катарактата правилността на формата на роговицата, както и избора на подходяща вътреочна леща

● 8 вградени формули за пресмятане диоптъра на вътреочната леща по избор както и оптимизация на константните величини с цел стабилизиране на следоперативния резултат

● Високотехнологични измервателни алгоритми, които правят възможни измерванията дори при много напреднал стадий на катаракта

● В случай на твърде напреднал стадий на катаракта се използва вградената функция ултразвукова биометрия

● Софтуер за проследяване прогресията на миопията (Myopia Viewer Software) - аксиалната дължина на очната ябълка е отличен прогнозен фактор за проследяване прогресията на миопията (софтуерът е базиран на прогнозната графика на др. Тайдеман)*

* Опция за AL-Scan; стандартно за модела AL-Scan MСвързани продукти