Оптичен кохерентен томограф RS-3000 Advance 2/ RS-3000 Lite

Оптичен кохерентен томограф RS-3000 Advance 2/ RS-3000 Lite Изтегли брошура БРОШУРА

● Високоскоростно сканиране (85,000*/53,000** сканирания/сек; 3D изображение за 1,2 сек.*)

● Висококачествени SLO изображения в реално време* / OCT изображение на фундуса**

● 6-пластова сегментация на ретината с възможност за анализ и на преден очен сегмент

● База данни за глаукома и GCC анализ

● Автоматично функция за проследяване на фундуса HD-tracing*

● HD проследяване за прецизно осредняване от максимум 120 изображения*

● Широко поле на сканиране 12 x 12 мм* и нормативна база данни 9 x 9 mm

● Възможност за избор на по-бързo сканиране или по-висока разделителна способност

● Мултифункционална follow-up функция, позволяваща паралелното сравняване на предходното и настоящото състояние на един и същи пациент

* налично за RS-3000 Advance

** налично за RS-3000 Lite

 

Eyetube links:

https://eyetube.net/spotlight/nidek/oct-angiography-for-the-quantitative...

https://www.nidek-intl.com/archives/004/201902/5c763ea7a8890.pdf

https://retinatoday.com/issues/2019-mar-insert3

https://retinatoday.com/pdfs/1116RT_Cover_Nagpal.pdf

https://retinatoday.com/articles/2019-apr/correlation-of-oct-angiography...

 Свързани продукти