YAG Лазер YC-1800

● Компактен дизайн, позволяващ комбиниране с други лазерни системи на Найдек, както и с биомикроскоп модел SL-1800

● Удобен превключвател, позволяващ промяна на параметрите по време на работа само от джойстика

● Безопасен, водещ лъч с отлична визуализация

● Широк енергиен диапазон 0.3-10 mJ

● Дефокусировка ±500 μm (25 μm стъпка)

● Ниско енергиен, щадящ окото светлинен източник от 635 nm
 Свързани продукти